Kemisola – Alaanu Mi

Kemisola - ALAANU MI

Sensational, fast rising gospel singer drops a new song, titled ALAANU MI

This is a nice masterpiece from Kemisola, kindly listen and download it below.

Free Mp3 Download

Music Lyrics Title: ALAANU MI by Kemisola
Lead: Alaanu mi ese, olore ofe julo ese o Baba

Back up: Same thing

Lead: Alaanu mi mo mope wa , latinu okan mi mo wa dupe

Back up: repeat what was said in the first line

Lead: Fun anu Re to po bi iyanri eti okun

Lead: Ofa taye ta E o je o pami, eyin le ko mi yo ninu ewu gbogbo

Lead: E ti sohun tenikan o le se, E ti segun tenikan o le se

Lead: You’ve done what no man can do , you’ve break chain no man can break

Lead: Olana ni aginju fun mi, omi jade ni asale aye mi

Lead: Alaanu mi modupe, latinu okan mi mo mope wa

Lead: Bi irun ori mi je kiki ahon ko to lati san ore to se fun mi

Lead: Emi o mo bi n ba se so didara Re bo se logo to

Lead: Alaanu mi mope wa, latinu okan mi mo wa dupe

Back up: Alaanu mi ese , Olore ofe julo ese o Baba

Lead: E se fun mi tan *3 o , ope ni mo mu wa , E se fun mi tan *2 o I can’t deny it ope ni mo mu wa.

Back up: E se fun mi tan *2 o I can’t deny it ope ni mo mu wa , E se fun mi tan *3 o , ope ni mu wa

Lead: Ope ni mo mu wa, alabo mi latinu oyun o, ope ni mo mu wa a, Baba gbope re

Back up: E se fun mi tan *2 o, I can’t deny it , ope ni mo mu wa , E se fun mi tan *3 o ope ni mo mu wa

Lead: You healed what no man can heal , you shake what no man can shake , Alaanu mi e se o Baba

Back up : Alaanu mi ese , olore ofe julo ese o Baba

Lead: o fanu gba mi morire, odo ayo san saye mi ee

Back up: O fanu gba mi morire , odo ire San saye mi oo

Lead: ire wa mi ri, ire yi mi ka, ire lotun mi, ire losi mi, anu Oluwa lo mu’re wa

Back up: o fanu gba mi morire odo ire san saye mi oo

Lead : Jesus laanu mi yio sanu fun o o , iwo sa ti gba wonu okan re, ire oo

Back up: o fanu gba mi morire odo ire san saye mi oo

Lead: E eee ko seni bi Re o Baba Alaanu mi *2 Ah ah ah ko seni bi Re o Ko seni bi Re

Emi o le sai dupe *3
Ooo Alaanu mi